Skattereduktion

MW

Skog, Hem & Trädgård

När du inte hinner, vill eller kan

Skattereduktion för trädgårdsarbeteHusarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT och ROT-arbete). Skattereduktion ges endast för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion.Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. Om du har dubbel bosättning räknas båda som bostad. Även fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet.


OBS! Du behöver inte äga fastigheten för att få skattereduktion för trädgårdsarbete.För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha:


  • Varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret.
  • Fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång.
  • Haft utgifter för husarbete.

För mer information om exakt vilka tjänster som gäller för att få skattereduktion kan du läsa på Skatteverkets hemsidan:

Hushållsarbete (RUT)

Hushållsarbete (ROT)

Förändringar av både det s k RUT- och ROT-avdraget, se nedan, gäller fr o m 2016-08-01.Det går i korthet ut på för RUT-avdraget:


  • Den maximala skattereduktionen halveras till 25 000 kr för personer som INTE fyllt 65 år
  • Den som fyllt 65 år får även i fortsättningen som mest 50 000 kr
  • OBS! Det är fortfarande 50 % av arbetskostnaden som gäller!Och för ROT-avdraget:


  • Skattereduktionen sänks till 30 % av arbetskostnaden och med ett maximalt utrymme om 50 000 kr oavsett köparens ålder


Copyright @ All Rights Reserved