Hem

MW

Skog, Hem & Trädgård

När du inte hinner, vill eller kan

Behöver du hjälp att fälla eller röja i din skog?

Kontakta mig

RUTAVDRAG

Tjänster som ger rätt till RUT-avdrag gällande hushållet


 • Snöskottning av hus-, garagetak, gårdsplan, uppfart på tomten.
 • Flytt av bohag mellan bostäder som köparen helt eller delvis använder som bostad.
 • Lastning, lossning eller annat iordningställande för transport.
Här kan du se skatteverkets exempel på rutavdrag:

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/exempelparutarbete

RUTAVDRAG

Tjänster som ger rätt till RUT-avdrag i trädgården:

 • Krattning, ogräsrensning och mossbekämpning.
 • Gräsklippning.
 • Klippning av häck, rosor och buskar.
 • Vattning och gödning av gräsmatta.
 • Höstgrävning av trädgårdsland och omgrävning av kompost.
 • Beskärning, fällning och borttagning av träd och buskar.
 • Stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar.
 • Röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten.
 • Flistuggning, vedkapning- och stapling av ved.
 • Kompostering och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
 • Återställning av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Copyright @ All Rights Reserved